Med lyhördhet och engagemang<br /> för ditt projekt-hero-img

Med lyhördhet och engagemang
för ditt projekt

Vi är ett flexibelt byggserviceföretag som specialiserar oss på försäkringsskador. Därutöver har vi även lång erfarenhet inom att utföra tjänster som ombyggnationer, tillbyggnader och lokalanpassningar. Med lyhördhet för dina önskemål och ett stort engagemang i ditt projekt arbetar vi hårt för att du ska bli nöjd.

Med lyhördhet och engagemang
för ditt projekt

Vi är ett flexibelt byggserviceföretag som specialiserar oss på försäkringsskador. Därutöver har vi även lång erfarenhet inom att utföra tjänster som ombyggnationer, tillbyggnader och lokalanpassningar. Med lyhördhet för dina önskemål och ett stort engagemang i ditt projekt arbetar vi hårt för att du ska bli nöjd.

left-col-image

Försäkringsskador

Om olyckan varit framme i form av till exempel brand eller fuktskada så är vi ofta först på plats och gör en utvärdering av vad som behöver göras och vem som är betalningsskyldig för respektive sak i återbyggnationen.
Därifrån är jobbet som vilket byggprojekt som helst där vi vill möta allas önskemål och samtidigt vara tydliga gentemot alla parter.

Ombyggnationer

På Tumleheds Bygg erbjuder vi dig kostnadseffektiva ombyggnationer utifrån dina behov. Du kan anlita oss för alla typer av ombyggnationer och renoveringar. Exempelvis kök, badrum, offentliga miljöer, golvläggning, undertak & kakelsättning. Men även för specialsnickerier av hyllor, bord & skåp etc. Vad du än vill bygga om så kan du känna dig trygg i erfarenheten, noggrannheten och punktligheten i våra byggservicetjänster.

right-col-image
left-col-image

Tillbyggnationer

Vi på Tumleheds Bygg utför alla typer av tillbyggnationer på fastigheter inom såväl små som stora projekt. Det kan handla om allt från uppbyggnad av takkupa till utökande av boyta. Ja alla tillbyggnationer som stärker estetiken, ökar funktionaliteten och höjer värdet på ditt boende helt enkelt. Du kan luta dig mot vår gedigna erfarenhet där vi, i alla typer av tillbyggnationer, går in med lyhördhet och engagemang. Och tar fram ett slutresultat som motsvarar dina förväntningar.

Lokalanpassningar

Ska en bostadsrätt bli kontor, eller tvärtom? Eller behöver ni göra ett stambyte? Vi arbetar mycket med att förändra lokaler, inom både stora och små projekt, för att möta dina krav och önskemål som kund. Det är viktigt att byggprocessen passar in i befintlig verksamhet. Därför försöker vi minimera störningsmomenten och lägger flexibelt upp projekten så att din ordinarie verksamhet kan fortsätta som vanligt.

right-col-image

Skadehantering (steg för steg)

På Tumleheds Bygg är vi måna om att du ska få en så professionell och smidig skadehantering som möjligt. Här förklarar vi de vanliga stegen i din skadereparation:

 • Besiktning
  Besiktning

  Teknikern tar reda på skadans omfattning och orsak. Därefter tas beslut om hur ärendet ska regleras och hur reparationsarbetet ska genomföras.

 • Tidsplan
  Tidsplan

  Vid den första besiktningen görs en preliminär tidsplan.
  Tidsplanen kan komma att justeras efter rivningen när hela skadans omfattning är fastställd.

 • Kalkyl
  Kalkyl

  När skadans omfattning är känd upprättas en kostnadskalkyl som skickas till försäkringbolaget för godkännande. De kostnader i kalkylen som försäkringsbolaget inte ersätter (som ex. självrisk och åldersavdrag) offereras till dig.

 • Förberedelser och materialval
  Förberedelser och materialval

  Det är viktigt att du plockar undan alla saker som ej är fast monterat inom skadeområdet.
  För att arbetet sen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt, är det viktigt att alla materialval och eventuella tilläggsarbeten är klara innan återställningsarbetet kan påbörjas.

 • Ändringar och tilläggsarbeten
  Ändringar och tilläggsarbeten

  Försäkringen ersätter endast återställning likt befintligt skick.
  Vid tilläggsarbeten med ROT-avdrag ansvarar du som beställare för att inkomma med de uppgifter som krävs innan reparationsarbetet påbörjas.

 • Slutavstämning
  Slutavstämning

  Efter slutfört arbete utförs en slutavstämning på plats eller via telefon med beställaren.

Prisuppgifter privatpersoner

Timkostnad: 560 kr
Servicebilkostnad: 10.50 kr/km
Vi tar ut ett arvode på 15% på inköpt material och anlitade underentreprenörer.
Moms 25% tillkommer på ovan priser.

Vi börjar debitera från och med det då vår servicesnickare startar bilen tills dess att han är klar med hela arbetet. Under pågående arbete kan snickaren behöva inhandla och hämta material samt bortforsla eventuellt skräp/emballage, denna tid och resor kan komma att debiteras er.

Minsta tid vi debiterar är 2 timmar + kilometerkostnad.
Vi erbjuder ROT-avdrag

Välkommen att kontakta oss.