Miljöarbete-hero-img

Miljöarbete

Tumleheds Bygg AB är sedan 2003 miljödiplomerade av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, vilket innebär att vi uppfyller kraven i Svensk Miljöbas kravstandard. Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet, visar företaget föredömlig framsynthet och ansvarskänsla. Miljöarbetet är ett viktigt steg på vägen mot en bättre miljö i Sverige och resten av världen.

Miljöarbete

Tumleheds Bygg AB är sedan 2003 miljödiplomerade av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, vilket innebär att vi uppfyller kraven i Svensk Miljöbas kravstandard. Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet, visar företaget föredömlig framsynthet och ansvarskänsla. Miljöarbetet är ett viktigt steg på vägen mot en bättre miljö i Sverige och resten av världen.

Utsläpp i samband<br /> med egna transporter

Utsläpp i samband
med egna transporter

Mål 1: Minska koldioxidutsläppen/km med 5% jämfört med 2018.

Åtgärder för att nå målet:
Se över möjlighet att byta ut fordon med hög bränsleförbrukning till fordon med lägre bränsleförbrukning/alternativt mot fordon som inte går på fossila bränslen.
Ej öka antalet fordon när antalet anställda ökar.

Planera arbetsdagen.

Minska blandat avfall

Minska blandat avfall

Mål 2: Minska mängden blandat avfall i ton med 5% jämfört med 2018.

Åtgärder för att nå målet:
Fortlöpande utbildning inom avfallshantering.

Se över möjligheten att öka antalet fraktioner och sortera ut mer av avfallet som hamnar i blandat avfall. 
Måttbeställa vissa typer av material som gipsskivor, reglar & fasadskivor.

Minska avfall till deponi

Minska avfall till deponi

Mål 3: Minska mängden avfall till deponi med 10%

Åtgärder för att nå målet:
Fortlöpande utbildning inom avfallshantering.
Se över möjligheten att öka antalet fraktioner ute på uppdrag
(om det är praktiskt möjligt).
Upprätta en avfallsplan/sorteringsguide.