Miljöarbete-hero-img

Miljöarbete

Tumleheds Bygg AB är sedan 2003 miljödiplomerade av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, vilket innebär att vi uppfyller kraven i Svensk Miljöbas kravstandard. Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet, visar företaget föredömlig framsynthet och ansvarskänsla. Miljöarbetet är ett viktigt steg på vägen mot en bättre miljö i Sverige och resten av världen.

Miljöarbete

Tumleheds Bygg AB är sedan 2003 miljödiplomerade av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, vilket innebär att vi uppfyller kraven i Svensk Miljöbas kravstandard. Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet, visar företaget föredömlig framsynthet och ansvarskänsla. Miljöarbetet är ett viktigt steg på vägen mot en bättre miljö i Sverige och resten av världen.

Utsläpp i samband<br /> med egna transporter

Utsläpp i samband
med egna transporter

Mål 1:
– Minska koldioxidutsläppen/km med 5% jämfört med 2019.

Åtgärder för att nå målet:
– Utbildning i sparsam körning för nyanställda.
– Tanka 1 st Renewable diesel från St1
– Planera arbetsdagen.
– Ej öka antalet fordon när antalet anställda ökar (samåka till uppdrag).

– Se över möjlighet att byta ut fordon med hög bränsleförbrukning till fordon med lägre bränsleförbrukning/alternativt mot fordon som inte går på fossila bränslen.
– Mäta körbeteende i ABAX.

Minska blandat avfall

Minska blandat avfall

Mål 2:
– Minska mängden blandat avfall i ton med 2% jämfört med 2019.
– Minska mängden blandat avfall i relation till omsatt tKr med 5% jämför med 2019.

Åtgärder för att nå målet:
– Fortlöpande utbildning inom avfallshantering.

– Se över möjligheten att öka antalet fraktioner och sortera ut mer av avfallet som hamnar i blandat avfall. 
– Miljörond: Kontroll av sorterat avfall. Se till att avfallet sorteras enligt uppsatt avfallsplan/sorteringsguide.
– Måttbeställa vissa typer av material som gipsskivor, reglar & fasadskivor.

Minska avfall till deponi

Minska avfall till deponi

Mål 3:
– Minska mängden avfall till deponi i ton i relation till omsatt tKr med 3% jämför med 2019.

Åtgärder för att nå målet:
– Fortlöpande utbildning inom avfallshantering.
– Se över möjligheten att öka antalet fraktioner ute på uppdrag
(om det är praktiskt möjligt).
– Miljörond: Kontroll av sorterat avfall. Se till att avfallet sorteras enligt uppsatt avfallsplan/sorteringsguide.