Miljöarbete-hero-img

Miljöarbete

Vi på Tumleheds Bygg AB är stolta att över att kunna leverera våra tjänster med hög kvalitet och starkt engagemang. Vi har sedan 2003 varit miljödiplomerade av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, vilket innebar att vi uppfyllt kraven i Svensk Miljöbas kravstandard. Nu har vi höjt nivån ännu ett steg i vår resa mot hållbarhet. Vi ska visa vårt ansvar gentemot omvärlden och miljön och är från den 11 maj-2021 ISO 14001:2015 certifierade.

Miljöarbete

Vi på Tumleheds Bygg AB är stolta att över att kunna leverera våra tjänster med hög kvalitet och starkt engagemang. Vi har sedan 2003 varit miljödiplomerade av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, vilket innebar att vi uppfyllt kraven i Svensk Miljöbas kravstandard. Nu har vi höjt nivån ännu ett steg i vår resa mot hållbarhet. Vi ska visa vårt ansvar gentemot omvärlden och miljön och är från den 11 maj-2021 ISO 14001:2015 certifierade.

Utsläpp i samband<br /> med transporter, arbetsresor

Utsläpp i samband
med transporter, arbetsresor

Mål 1:
Minska koldioxidutsläppen/km med 2% jämfört med 2021. Minska koldioxidutsläppen per omsatt t Kr med 3% jämfört med 2021

Åtgärder för att nå målet:
Utbildning i sparsam körning.
Tanka 1 st Renewable diesel från St1
Planera arbetsresorna.
Rätt lufttryck i däcken, kontrolleras regelbundet.
Se över möjlighet att byta ut fordon med hög bränsleförbrukning till fordon med lägre bränsleförbrukning/alternativt mot fordon som inte går på fossila bränslen.

Minska mängden<br /> blandat avfall

Minska mängden
blandat avfall

Mål 2:
Minska mängden blandat avfall i ton med 2% jämfört med 2021.
Minska mängden blandat avfall i relation till omsatt tKr med 3% jämför med 2021.

Åtgärder för att nå målet:
Löpande utbildningar inom avfallshantering.

Se över möjligheten att öka antalet fraktioner och sortera ut mer av avfallet som hamnar i blandat avfall. 
Miljörond: Kontroll av sorterat avfall. Se till att följa uppsatt och kommunicerad avfallsplan/sorteringsguide.
Måttbeställa vissa typer av material som gipsskivor, reglar & fasadskivor.

Minska andelen kemikalier <br />med risk - eller utfasningsämnen

Minska andelen kemikalier
med risk - eller utfasningsämnen

Mål 3:
Minska andelen kemikalier med risk- eller utfasningsämnen till från 33% 2021 till 25% 2022

Åtgärder för att nå målet:
Kontakta leverantörer för utbyte av kemikalier med risk eller utfasningsämnen till likvärdiga men mer miljövänliga kemikalier.
Informera personalen vilka produkter som ej ska inhandlas utan bytas ut till mer miljövänliga alternativ.